Tester visar att skummadrasser kan dunsta ut 50% av sin ursprungliga vikt på 10 år i form av VOC-gaser som vi sedan andas in i våra hem. De avger gaser i inomhusluften när de bryts ner. Inte så kul att tänka på att du kanske sover i ett moln av toxiska gaser, men prylar vi fyller vårt hem med har visat sig orsaka allergier, köldkörtelproblem och även cancer. Forskning i labmiljö visar att just temperaturökningen från kroppen gör att de ökar utsläppen.

Kemikalieinspektionen rapporterade i sina studier 2013 att barnen i förskolemiljö, ändå kan vara utsatta för samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning. Det betyder att om vi inte tänkt till kring vad vi inreder med, så finns gifterna kvar hemmavid.

Jakten på hälsofarliga kemikalier pågår på många håll genom regleringar för producenter, men konsumenter gör rätt i att läsa på inför köp av säng, soffa och annan inredning.

Vill du läsa på i kemikaliedjungeln blir du lätt snurrig men förstår att många giftiga ämnen är redan kastade i soporna genom regleringar av bla EU efter påtryckning av miljöorganisationer och forskning om kemikaliernas påverkan på kropp och miljö.

Jag gick in i en tillsynes medveten leksaksbutik med en del plastiga leksaker och ställer frågan om jag verkligen ska ge dem till min då ettåriga dotter. De bedyrade att nästan alla plaster till barn är numera tillverkade utan hälsovådliga ämnen. Är de?

Vi är inte hemma än.

Tillbaka till Kemikalieinspektionens uppföljning från april 2020. De rapporterar att de kommit långt i förbud mot de värsta hälsovådliga ämnen, men att vi ännu inte nått målen de satt upp.

Deras nuvarande mål:

Att användningen av särskilt farliga ämnen upphör i alla användningar. Upphör användningen av dessa så förebyggs allvarliga skador på människor, djur och växter, skador som kan ge effekter under lång tid och med stor spridning.
Giftfria varor för en cirkulär ekonomi. Varor och material måste vara giftfria från början för att en cirkulär ekonomi med minska möjliga inverkan på människors hälsa och på miljön ska bli verklighet.
Den samlade exponeringen för farliga ämnen minskar. Den samlade exponeringen behöver minska under en människas hela liv, genom generationerna, för att skydda barns och ungdomars utveckling.

Så hur skapar du ditt giftreducerade hem?

Eftersom gifter blir till damm när de kemikalieinnehållande prylarna i ditt hem bryts ner, gör du klokt i att hålla rent på damm, ta bort onödig plast och kanske byta ut oumbärliga saker som sängen till en giftfri säng i naturmaterial.

En ullmadrass ger dig giftfriheten, komforten, hållbarheten och många andra fördelar i sin roll som den möbel du spenderar mest tid i under hela ditt liv. Den ger dig ärligheten genom att inte innehålla en sammansättning av kemikalier.

Infon är hittad på:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31290311

https://www.naturskyddsforeningen.se/info-om-plast

https://www.kemi.se/global/rapporter/2013/rapport-8-13.pdf

Den onda badankan av Katarina Johansson

https://kemikalieklok.nu/7-enkla-satt-att-avgifta-hemmet-innan-bebisen-kommer/